Meedenken en meepraten over Minimabeleid en Participatiewet

Startdatum 18 december 2017
Contactpersoon Betty Stam
E-mailadres bettystam@hetnet.nl
Telefoonnummer 0572-382535
Website http://www.vrijwilligactief.nl/zoeken/zoomresultaat.asp?r=2974
Behartigen van de belangen van inwoners met een minimuminkomen- of uitkering en inwoners die onder de Participatiewet vallen