Wijlanto 1946.

Terug naar home9 juni 2017

Anno 2017 kan de Wijhese middenstand haar produkten en diensten aanbieden via de etalages, de Huis-aan-Huis/Reklamix of via de Portal OlstenWijhe. In 1946 deed men dat anders.

Na de Tweede Wereldoorlog ging men met nieuw elan de economie herstellen en ontwikkelen.Voor Wijhe was de agrarische sector van groot belang. Het mag geen verrassing zijn dat men begon met een groots opgezette landbouwtentoonstelling, "Wijlanto 1946".

De begeleidende gids begint met een sprankelend voorwoord van de voorzitter van het organiserende comité, de toenmalige veearts G.W. Brink.

De Wijlanto werd gehouden "op het mooie landgoed De Gelder, welwillend voor dit doel afgestaan door den eigenaar, den Hoogwelgeb. Heer Baron de Vos van Steenwijk. Alles op het gebied van landbouw en veeteelt vindt u hier tentoongesteld: paarden, rundvee, varkens, schapen, geiten, pluimvee en konijnen, bijen, landbouwgewassen, bloemen, fruit, zuivelbereiding, landbouwverenigingen, en – onderwijs, landbouwvoorlichting, werktuigen, handel en industrie.".

"Naast de tentoonstelling werd een gedeelte van de tweede dag een groot Concours-Hippique gehouden, waarbij de beste paarden, zowel koud- als warmbloed, in het strijdperk treden". 

Ook voor amusement werd gezorgd: een groot lunapark (kermis) stond ter beschikking.

Traditiegetrouw werden de feestelijkheden afgesloten met een prachtig vuurwerk.

Onlangs troffen we deze tentoonstellingsgids aan bij de plaatselijke kringloopwinkel. Hierin kunt u lezen welke personen zoal in de vele comité's zitting hadden, hoeveel veekeuringen er plaatsvonden, in welke categorieën het rundvee, het pluimvee en kleinvee werd ingedeeld en welke landbouwers hun levende have aan het strenge oog van de keurmeesters lieten onderwerpen.

De gids met de vele advertenties geeft een veelkleurig beeld van de toenmalige agrarische wereld en de daaraan verbonden organisaties.

Nieuwsgierig geworden? Welkom in het Wijhes Museum. De gids is voor iedere belangstellende in te zien.

 

Door: Freerk Kunst - Historische Vereniging Wijhe

Wijlanto 1946.